امروز: پنج شنبه، 29 مهر 1400

ملزومات پیک نیک و تجهیزات ویلا

04/8 1398
• تهویه: 
در یک روز آفتابی زمانی مه تهویه صورت نمی گیرد، درجه حرارت درون گلخانه 25 درجه سانتی گراد بیشتر از بیرون است در حالی که انجام تهویه طبیعی از طریق پنجره ها باعث خواهد شد، درجه حرارت درون گلخانه تنها 12 درجه سانتی گراد بیشتر از بیرون باشد. بنابراین، چنانچه درجه حرارت بیرون گلخانه از 18 درجه ی سانتی گراد فراتر برود باید از روش تهویه مکانیکی استفاده کرد تا سبب خنک تر شدن گلخانه شود و در صورتی که تهویه مکانیکی هم نتواند درجه حررت را در حد مطلوب کاهش دهد باید از سایر روش ها برای خنک کردن گلخانه استفاده نمود. 

• کاهش ورود نور به گلخانه: 
کاهش ورود نور به گلخانه سبب کاهش درجه حرارت فضای گلخانه خواهد شد. به منظور کاهش مناسب درجه حرارت، بر اساس منطقه و نوع گیاه، باید اواخر فصل بهار و اوایل فصل پاییز 30 تا 55 درصد و در فصل تابستان 50 تا 73 درصد از میزان ورود نور به گلخانه کاست. به طور معمول کمتر از 30 درصد سایه اندازی (کاهش ورود نور) تاثییر چندانی به درجه حرارت فضای گلخانه نخواهد داشت. میزان کاهش ورود نور به گلخانه برای گیاهان مختلف متفاوت است. به طور مثال در یک منطقه، میزان کاهش ورود نور در تابستان برای گل لیلیوم حدود 50 درصد، ارکیده 60 درصد و آنتوروم از 70 درصد مناسب بوده است. در نهایت، شدت نور در گلخانه برای هر گیاه نباید از حد مجاز کمتر شود. هرچه گیاهان درون گلخانه شطح برگ بیشتری داشته باشند، به نور بیشتری نیازمند خواهد بود و به میزان کمتری سایه انداز نیاز است.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی شود