امروز: پنج شنبه، 1 مهر 1400

ملزومات پیک نیک و تجهیزات ویلا

خنک کردن گلخانه و بررسی روش های آن

روش های خنک کردن گلخانه:
در ماه هایی از سال که درجه حرارت در گلخانه از درجه حرارت مطلوب بالا تر میرود، لازم است با روش های مناسبی درجه حرارت گلخانه را کاهش داد. به منظور روش های گوناگونی پیشنهاد شده است که اصلی ترین آنها عبارت است از: 
◘ تهویه گلخانه
◘ کاهش ورود نور به گلخانه
◘ خنک کردن تبخیری
◘ عبور هوا از عمق زمین
◘ آب پاشی روی سقف گلخانه
◘ تعبیه مه پاش و تایمر الکترونیکی

در ادامه به بررسی دقیق تر هر کدام از موارد می پردازیم: 

نظرات کاربران: 0